کانون اندیشه جوان

طرح ولایت تصحیح کننده مبانی اندیشه‌ای و مشوق فعالیت های اجتماعی

طرح ولایت تصحیح کننده مبانی اندیشه‌ای و مشوق فعالیت های اجتماعی
  • 0
  • 9 ژانویه
  • 0

طرح ولایت تصحیح کننده مبانی اندیشه‌ای و مشوق فعالیت های اجتماعی

شبان نیا بیان کرد: تفکر مبنایی انسان را در مقابل هجمه‌های اعتقادی واکسینه می‌کند.