کانون اندیشه جوان

عباس بخشنده بالی

شیخ اشراق
  • 0
  • 27 جولای
  • 0

شیخ اشراق

سهروردی نظریه های سیاسی متفکران پیش از خود را ناموفق تلقی می کرد و نظر خاص خود را در اینباره داشت تا جایی که به عقیده بر