کانون اندیشه جوان

عدالت توزیعی و بازار آزاد

  • 0
  • ۱۹ اسفند
  • 0

درس گفتگو نگرش اقتصادی به “ عدالت توزیعی و بازار آزاد “

مدرسه اندیشه کانون اندیشه جوان برگزار می کند.