کانون اندیشه جوان

عدالت

  • 0
  • ۲۹ آبان
  • 0

چالش‌های عدالت و توسعه از دیدگاه فرشاد مومنی

فرشاد مومنی در این نشست به بسط نظرات خود نسبت به عدالت و توسعه می‌پردازد.