کانون اندیشه جوان

علوم ارتباطات

بررسی تاثیرات روان‌ شناختی رسانه
 • 0
 • 25 دسامبر
 • 0

بررسی تاثیرات روان‌ شناختی رسانه

فیلم کامل نشست مجازی زندگی در عیش، مردن در خوشی با موضوع «بررسی تاثیرات روان‌شناختی رسانه» با حضور جناب آقای عطاالله باب

آینده رسانه ها، فضای فناوری‌ های دیجیتال و قدرت هوشمند است
 • 0
 • 25 دسامبر
 • 0

آینده رسانه ها، فضای فناوری‌ های دیجیتال و قدرت هوشمند است

باباپور بیان کرد: رویکرد سلبی، تک‌روی، سلیقه گرایی، اکنون زدگی و رقابت‌های نابجا در مواجهه با فضای رسانه محکوم به شکست ا

صوت نشست مجازی بررسی تاثیرات روان شناختی رسانه
 • 0
 • 25 دسامبر
 • 0

صوت نشست مجازی بررسی تاثیرات روان شناختی رسانه

صوت نشست مجازی بررسی تاثیرات روان شناختی رسانه با حضور جناب آقای عطا الله باباپور را بشنوید.

نشست مجازی زندگی در عیش، مردن در خوشی
 • 0
 • 22 دسامبر
 • 0

نشست مجازی زندگی در عیش، مردن در خوشی

نشست مجازی زندگی در عیش، مردن در خوشی با موضوع «بررسی تاثیرات روان‌شناختی رسانه» با حضور عطاالله باباپور در کانون اندیشه