کانون اندیشه جوان

علوم شناختی مطالعه بینا رشته‌ای ذهن و هوش

علوم شناختی مطالعه بینا رشته‌ای ذهن و هوش
  • 0
  • 26 آگوست
  • 0

علوم شناختی مطالعه بینا رشته‌ای ذهن و هوش

علوم شناختی معمولا با علوم اعصاب شناختی اشتباه گرفته یا تقلیل داده می‌شود، همازاده اظهار داشت: علوم شناختی در معنای جامع