کانون اندیشه جوان

علیرضا بصیری

جهت گیری تخصصی: روش تصمیم گیری و انتخاب آینده تخصصی
  • 0
  • 1 سپتامبر
  • 0

جهت گیری تخصصی: روش تصمیم گیری و انتخاب آینده تخصصی

فیلم کامل پنجاه و چهارمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور امیر شعبان جولا (دبیر کمیته

در مسیر تخصص
  • 0
  • 31 آگوست
  • 0

در مسیر تخصص

جهت گیری تخصصی شما با رشته تحصیلی تان یکی است و یا می خواهید یکی باشد؟ چه عواملی بر روی انتخاب جهت گیری تخصصی در ادامه