کانون اندیشه جوان

علیرضا صدرا

مشروطه از دیدگاه میرزای نائینی
 • 0
 • 8 آگوست
 • 0

مشروطه از دیدگاه میرزای نائینی

فیلم کامل گفتگوی زنده تحت عنوان «مشروطه از دیدگاه میرزای نائینی» با حضور جناب آقای علیرضا صدرا

ضرورت توجه به آرا و اندیشه‌های میرزای نائینی در دولت سازی اسلامی
 • 0
 • 4 آگوست
 • 0

ضرورت توجه به آرا و اندیشه‌های میرزای نائینی در دولت سازی اسلامی

برای دولت سازی اسلامی در گام دوم انقلاب باید به فقه سیاسی علامه نائینی که بسیار راهگشا است توجه ویژه شود.

نشست دوم : مشروطه از دیدگاه میرزای نائینی
 • 0
 • 1 آگوست
 • 0

نشست دوم : مشروطه از دیدگاه میرزای نائینی

در همین راستا قصد داریم تا سه ‌شنبه 12 مردادماه ماه ساعت 15 با حضور جناب آقای دکتر علیرضا صدرا در نشستی مجازی تحت عنوان

گفتگو های زنده مشروطه ایرانی
 • 0
 • 1 آگوست
 • 0

گفتگو های زنده مشروطه ایرانی

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان در نشست‌هایی با عنوان «مشروطه ایرانی» پیرامون سه موضوع «ماهیت مشروطه: استعم