کانون اندیشه جوان

علی اصغر خندان

نشست علمی علوم انسانی در قرن جدید و ضرورت تحول
  • 0
  • 9 می
  • 0

نشست علمی علوم انسانی در قرن جدید و ضرورت تحول

این نشست سه شنبه 21 اردیبهشت ماه، ساعت 14،  در بستر اسکایپ با میزبانی دکتر علیرضا بلیغ برگزار خواهد شد.