کانون اندیشه جوان

علی افشاری مهر

بررسی وضعیت رشته روانشناسی در دانشگاه های ایران
 • 0
 • 15 دسامبر
 • 0

بررسی وضعیت رشته روانشناسی در دانشگاه های ایران

فیلم کامل شصت و نهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علی افشاری مهر (دانشجوی روانشنا

کاستی های روانشناسی
 • 0
 • 14 دسامبر
 • 0

کاستی های روانشناسی

آیا آموزش روانشناسی و نگاه انتقادی به آن در دانشگاه های ایران کارآمد بوده است؟ منظور از روانشناسی غربی چیست؟در مسیر تحول

بررسی وحدت حوزه و دانشگاه با نگاه مسئله محوری
 • 0
 • 21 جولای
 • 0

بررسی وحدت حوزه و دانشگاه با نگاه مسئله محوری

فیلم کامل چهل و نهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علی افشاری مهر (جانشین بسیج دا

وحدت سازنده
 • 0
 • 20 جولای
 • 0

وحدت سازنده

از دغدغه های اصلی امام در سال های آخر عمرشان وحدت دو نهاد حوزه و دانشگاه بود، علت تاکید امام بر این مهم چه بوده است و آی