کانون اندیشه جوان

علی فلاح رفیع

انقلاب شناختی
  • 0
  • 24 آگوست
  • 0

انقلاب شناختی

انقلاب صنعتی در ۱۷۶۰ میلادی معادلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهان را دستخوش تحولی بزرگ قرار داد شاید اکنون این علوم شناخ