کانون اندیشه جوان

غزه

بررسی نسبت ترکیه با جریان مقاومت اسلامی
  • 0
  • 22 دسامبر
  • 0

نشست دوم : بررسی نسبت ترکیه با جریان مقاومت اسلامی

این نشست ساعت 21 تاریخ 2/10/99 به صورت لایو در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان به آدرس canoon_org@  برگزار خواهد شد.