کانون اندیشه جوان

غلامرضا کریمی

عدالت آموزشی در ایران
  • 0
  • 20 ژوئن
  • 0

عدالت آموزشی در ایران

فیلم کامل گفتگوی زنده تحت عنوان «عدالت آموزشی در ایران» با حضور جناب آقای دکتر حمید طریفی حسینی و آقای دکتر غلامرضا کریم

آموزش و پرورش پدیده ای چند وجهی
  • 0
  • 17 ژوئن
  • 0

آموزش و پرورش پدیده ای چند وجهی

کریمی اظهار کرد: آموزش و پرورش یک پدیده چند وجهی بنیادی و راهبردی است. چالشی که در طول چهل سال گذشته وجود داشته این بوده