کانون اندیشه جوان

فاطمه داداشی

نشست مجازی عدالت و مسئله زنان
 • 0
 • 24 ژانویه
 • 0

نشست مجازی عدالت و مسئله زنان

نشست مجازی عدالت و مسئله زنان با موضوعات «فمنیسم، عدم به رسمیت شناختن تفاوت‌ها» و «گفتگو پیرامون فعالیت اجتماعی زنان» با

رابطه همسری مادری با کنشگری و اشتغال
 • 0
 • 11 فوریه
 • 0

رابطه همسری مادری با کنشگری و اشتغال

فیلم کامل جلسه اول گفتگوی زنده از سلسله جلسات «زن و جامعه اسلامی» با حضور سرکار خانم فاطمه داداشی

سلسله نشست‌های «زن و جامعه اسلامی»
 • 0
 • 1 فوریه
 • 0

الگوی سوم انقلاب در کنش گری زنان

اولین نشست از سلسله جلسات «زن و جامعه اسلامی» با حضور سرکار خانم فاطمه داداشی با موضوع رابطه همسری مادری با کنشگری و اشت

رابطه همسری مادری با کنشگری و اشتغال
 • 0
 • 31 ژانویه
 • 0

نشست اول : رابطه همسری مادری با کنشگری و اشتغال

این نشست ساعت 21 تاریخ 99/11/12 در در صفحه اینستاگرامی کانون پلاس به نشانی canoon_plus@ برگزار خواهد شد.

زن و جامعه اسلامی
 • 0
 • 30 ژانویه
 • 0

سلسله نشست‌های «زن و جامعه اسلامی»

این نشست‌ها به مدت چهار شب از یکشنبه 99/11/12 هر شب ساعت 9 شب در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان به آدرس canoon_plus@