کانون اندیشه جوان

فرشاد مهدی پور

فیلم نشست های همایش مجازی
  • 0
  • ۱۵ تیر
  • 0

رمز گشایی از دوران پسا کرونا

اولین همایش مجازی کانون اندیشه جوان با موضوع «جهان در دوران پساکرونا»

گفتگوی اینستاگرامی با دکتر فرشاد مهدی پور
  • 0
  • ۲۵ خرداد
  • 0
جهان در دوران پساکرونا
  • 0
  • ۲۹ اردیبهشت
  • 0

جهان در دوران پساکرونا

دومین همایش مجازی کانون اندیشه جوان با موضوع «جهان در دوران پسا کرونا» برگزار می‌شود.