کانون اندیشه جوان

فرهنگ در بیانیه گام دوم

فرهنگ در بیانیه گام دوم
  • 0
  • 3 مارس
  • 0

فرهنگ در بیانیه گام دوم

فیلم کامل سی و دومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع فرهنگ در بیانیه گام دوم این نشست با حضور