کانون اندیشه جوان

فلسطین

covid 1948
  • 0
  • ۱ خرداد
  • 0

اسرائیل کرونا است

در خانه خواهیم ماند و اسرائیل را از بین خواهیم برد.

  • 0
  • ۱۰ اردیبهشت
  • 0

«یادداشت‌های یک تروریست» رمان جدید مقاومت

«یادداشت‌های یک تروریست» منتج از وقایع دهه هشتاد میلادی است که اوج اینگونه مبارزات فلسطینی‌ها در جهان جریان داشت که نمون

  • 2
  • ۱۱ شهریور
  • 0

معامله قرن

بزرگ‌ترین معامله آمریکا در حال شکل‌گیری است...