کانون اندیشه جوان

قاسم سلیمانی

  • 5
  • ۱۹ دی
  • 0

ترور مجازی سردار

اینستاگرام دست به یک ترور مجازی زده که تا به حال هزاران قربانی داشته است.

  • 5
  • ۱۷ دی
  • 0

حاج قاسم، مالک اشتر یا حمزه سید الشهدا؟

الان چند روز از شهادت حاج قاسم گذشته است و موج خروش و حرکت و بیداری انقلابی که بعد از شهادت این سردار نه تنها در ایران ب