کانون اندیشه جوان

قانون اساسی

اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی
 • 0
 • 23 می
 • 0

اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی

فیلم کامل گفتگوی زنده « اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی» با حضور جناب آقای دکتر فیروز اصلانی

اختیارات وسیع رئیس جمهور در پرتو قانون اساسی
 • 0
 • 22 می
 • 0

اختیارات وسیع رئیس جمهور در پرتو قانون اساسی

اصلانی ضمن اشاره به برخی از اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی تصریح کرد: اختیارات رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی بسیا

گفتگوی زنده اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی
 • 0
 • 20 می
 • 0

گفتگوی زنده اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی

این گفتگو جمعه 31 اردیبهشت ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای دکتر فیروز اصلانی در نشستی مجازی تحت عنوان «اختیارات و جایگاه ر

چالش های اصل 99
 • 0
 • 13 آوریل
 • 0

چالش های اصل ۹۹

اصل 99 قانون اساسی از مواردی است که چالش های بسیاری درباره اش وجود دارد، شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن موافقان و مخال