کانون اندیشه جوان

قدمت تاریخی

نشست دوم: ایران؛ مفهومی قدیم یا مدرن؟
  • 0
  • 31 اکتبر
  • 0

نشست دوم: ایران؛ مفهومی قدیم یا مدرن؟

این نشست سه‌شنبه 11 آبان ماه ساعت 21 با حضور سیدحسین شهرستانی تحت عنوان «ایران؛ مفهومی قدیم یا مدرن؟» در صفحه اینستاگرام