کانون اندیشه جوان

قهرمان ملت

روز قهرمان
  • 0
  • 3 ژانویه
  • 0

روز قهرمان

بازخوانی/ سلیمانی یک مکتب است که باید آن را شناخت و اصولش را مشق کرد. در  سلسله نشست "قهرمان ملت قهرمان امت" درباره او و

سلسله نشست‌های «قهرمان ملت، قهرمان امت»
  • 0
  • 2 ژانویه
  • 0

سلسله نشست‌های «قهرمان ملت، قهرمان امت»

این نشست‌ها به مدت چهار شب از یکشنبه 99/10/14 هر شب ساعت 9 شب در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان برگزار خواهد شد.