کانون اندیشه جوان

لنین و آغاز شکل گیری کمونیست در روسیه

لنین و آغاز شکل گیری کمونیست در روسیه
  • 0
  • 20 نوامبر
  • 0

لنین و آغاز شکل گیری کمونیست در روسیه

نشست دوم مجازی سایه های مارکس با موضوع «مارکسیسم در روسیه» با حضور جهانگیر کرمی در کانون اندیشه جوان برگزار شد.