کانون اندیشه جوان

ما و ترکیه

بررسی تعاملات ایران و ترکیه در دوره عثمانی و معاصر
 • 0
 • 26 دسامبر
 • 0

بررسی تعاملات ایران و ترکیه در دوره عثمانی و معاصر

فیلم کامل جلسه اول گفتگوی زنده از سلسله نشست های "ما و ترکیه؛ بررسی نسبت ما و ترکیه در بستر هویت، تاریخ و سیاست" با حضور

نشست چهارم : بررسی تبادلات فرهنگی ایران و ترکیه
 • 0
 • 24 دسامبر
 • 0

نشست چهارم : بررسی تبادلات فرهنگی ایران و ترکیه

این نشست ساعت 21 تاریخ 4/10/99 به صورت لایو در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان به آدرس canoon_org@  برگزار خواهد شد.

نشست سوم : بررسی نسبت ایران و ترکیه در بستر هویت ، تاریخ و سیاست
 • 0
 • 23 دسامبر
 • 0

نشست سوم : ماجرای قره باغ و بررسی وضعیت ایران و ترکیه از نظر سیاسی و فرهنگی با آن

این نشست ساعت 21 تاریخ 3/10/99 به صورت لایو در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان به آدرس canoon_org@  برگزار خواهد شد.

بررسی نسبت ترکیه با جریان مقاومت اسلامی
 • 0
 • 22 دسامبر
 • 0

نشست دوم : بررسی نسبت ترکیه با جریان مقاومت اسلامی

این نشست ساعت 21 تاریخ 2/10/99 به صورت لایو در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان به آدرس canoon_org@  برگزار خواهد شد.

 • 0
 • 20 دسامبر
 • 0

سلسله نشست‌های «ما و ترکیه؛ بررسی نسبت ما و ترکیه در بستر هویت، تاریخ و سیاست»

این نشست‌ها به مدت پنج شب هر شب ساعت 9 شب در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان به آدرس canoon_org@  برگزار خواهد شد.