کانون اندیشه جوان

متافیزیک

ثبت نام درسگفتار علم و الهیات
  • 0
  • 14 آگوست
  • 0

ثبت نام درسگفتار علم و الهیات

کانون اندیشه جوان به منظور تبیین دقیق و فراتر از کلیشه­ امروزی در مباحث نسبت میان علم و دین قصد دارد با برگزاری درسگفتار

نسبتاًهای خطرناک!
  • 0
  • 5 ژانویه
  • 0

نسبتاًهای خطرناک!

برخی چیزها برق از سر آدم می پرونه ! آیا می توان نسبتاً به متافیزیک اعتقاد داشت؟ الگوهای اشتباهی چه ویژگی هایی دارند و چر