کانون اندیشه جوان

مجتهد میدان

مجتهد میدان
  • 0
  • 31 آگوست
  • 0

مجتهد میدان

ساواک در گزارشی پیرامون جایگاه امام موسی صدر در لبنان چنین می‌نویسد: سید موسی صدر که روحانی است، موقعیت عجیبی در لبنان ب