کانون اندیشه جوان

محسن جلواتی

  • 0
  • 6 ژانویه
  • 0

گزارش تصویری از نشست «ریشه‌های تاریخی و فرهنگی فساد اقتصادی در ایران»

تصاویری از اولین نشست از سلسله نشست‌های عدالت و نوسعه