کانون اندیشه جوان

محسن پیرهادی

  • 0
  • ۱۱ آذر
  • 0

کادرسازی و حفظ نیروی انسانی از ویژگی های بارز کانون اندیشه جوان است

سیزدهمین نشست از نشست های تجربه نگاری فرهنگی روز چهارشنبه ۶ آذرماه با حضور محسن پیرهادی مدیر مسئول روزنامه رسالت در سالن