کانون اندیشه جوان

محمدمهدی مجاهدی

  • 0
  • ۲۸ مهر
  • 0

بررسی شیوه نهادسازی و مدیریت تشکیلاتی امام موسی صدر

اولین نشست از همایش "آنان که می‌اندیشند" برگزار می‌شود