کانون اندیشه جوان

محمد امیر احمدزاده

نشست اول : ماهیت مشروطه ؛ استعماری یا مردمی
  • 0
  • 1 آگوست
  • 0

نشست اول : ماهیت مشروطه ؛ استعماری یا مردمی

در همین راستا قصد داریم تا دوشنبه 11 مردادماه ماه ساعت 15 با حضور جناب آقای محمدامیر احمدزاده در نشستی مجازی تحت عنوان «

گفتگو های زنده مشروطه ایرانی
  • 0
  • 1 آگوست
  • 0

گفتگو های زنده مشروطه ایرانی

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان در نشست‌هایی با عنوان «مشروطه ایرانی» پیرامون سه موضوع «ماهیت مشروطه: استعم