کانون اندیشه جوان

محمد امین ایمانجانی

فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات
 • 0
 • 8 ژوئن
 • 0

فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات

فیلم کامل دومین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «فرهنگ سیاسی» با حضور محمد امین ایمانجانی

تاثیرات مثبت و منفی فضای مجازی بر عرصه انتخابات
 • 0
 • 3 ژوئن
 • 0

تاثیرات مثبت و منفی فضای مجازی بر عرصه انتخابات

ایمانجانی ضمن اشاره به نقش اثرگذار رسانه در انتقال پیام و آگاهی‌بخشی تصریح کرد: شما برای اینکه بتوانی از این ابزار استفا

نشست دوم : فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات
 • 0
 • 1 ژوئن
 • 0

نشست دوم : فضای مجازی و تاثیر آن بر انتخابات

در همین راستا قصد داریم تا چهارشنبه 12 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای محمدامین ایمانجانی در نشستی مجازی تحت عنوان «

گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی
 • 0
 • 1 ژوئن
 • 0

گفتگو های زنده فرهنگ سیاسی

در همین راستا قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون فرهنگ سیاسی؛ چهار موضوع «رتوریک سیاسی و انتخابات» ، «فضای مجازی و ت