کانون اندیشه جوان

محمد بلوریان

سیر تحولات دانشگاه در قرن بیست و یک
  • 0
  • 11 دسامبر
  • 0

سیر تحولات دانشگاه در قرن بیست و یک

فیلم کامل نشست مجازی ما و دانشگاه با موضوع «سیر تحولات دانشگاه در قرن بیست و یک» با حضور جناب آقای محمد بلوریان

حمایت دولت ها عامل گسترش و رشد دانشگاه ها در غرب
  • 0
  • 8 دسامبر
  • 0

حمایت دولت ها عامل گسترش و رشد دانشگاه ها در غرب

نشست مجازی ما و دانشگاه با موضوع «سیر تحولات دانشگاه در قرن بیست و یک» با حضور محمد بلوریان در کانون اندیشه جوان بررسی ش

نشست دوم: سیر تحولات دانشگاه در قرن بیست و یک
  • 0
  • 5 دسامبر
  • 0

نشست دوم: سیر تحولات دانشگاه در قرن بیست و یک

نشست دوم مجازی ما و دانشگاه با موضوع «سیر تحولات دانشگاه در قرن بیست و یک» با حضور محمد بلوریان در کانون اندیشه جوان برر