کانون اندیشه جوان

محمد جواد استادی

تفاوت نگاه اسلام و نگاه غرب به مفهوم «زندگی شهری»
 • 0
 • 25 می
 • 0

تفاوت نگاه اسلام و نگاه غرب به مفهوم «زندگی شهری»

استادی ضمن اشاره به اینکه غرب به دنبال رفاه و توسعه است ولی اسلام به دنبال سعادت و پیشرفت است تصریح کرد: دیدگاه اسلامی ر

حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری
 • 0
 • 24 می
 • 0

حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری

فیلم کامل اولین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های «سیاست شهر» با حضور جناب آقای محمد جواد استادی

نشست اول : حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری
 • 0
 • 22 می
 • 0

نشست اول : حکمرانی و سیاست‌گذاری شهری

در همین راستا قصد داریم تا یکشنبه 2 خرداد ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای محمدجواد استادی در نشستی مجازی تحت عنوان «حکمران

گفتگو های زنده سیاست شهر
 • 0
 • 22 می
 • 0

گفتگو های زنده سیاست شهر

در همین راستا و با توجه به در پیش بودن انتخابات شورای شهر و روستا در کشور، قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون چهار م