کانون اندیشه جوان

محمد حسین اختیاری

نقد و بررسی وضعیت دروس معارفی در دانشگاه ها
  • 0
  • 6 نوامبر
  • 0

نقد و بررسی وضعیت دروس معارفی در دانشگاه ها

فیلم کامل شصت و سومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور محمد حسین رحیمی نژاد (مسئول بسی

درس زندگی یا کلاس دانشگاه
  • 0
  • 2 نوامبر
  • 0

درس زندگی یا کلاس دانشگاه

دروس معارف اسلامی از نگاه برخی ، از آن دست واحد هایی است که باید آن را به هر نحوی پاس کرد؛ اما دلیل این عدم جذابیت دروس