کانون اندیشه جوان

محمد حسین صبوری

  • 0
  • ۱۶ بهمن
  • 0

گام دوم ؛ انقلاب عدالت

سیزدهمین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی با عنوان «گام دوم؛ انقلاب عدالت»