کانون اندیشه جوان

محمد دلگشایی فر

بورس و بازارهای مالی
  • 0
  • 10 مارس
  • 0

بورس و بازارهای مالی

فیلم کامل سی و سومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع بورس و بازارهای مالی