کانون اندیشه جوان

محمد ذوقی

  • 5
  • 18 جولای
  • 0

ذائقه شناسی درست مخاطب و اتخاذ رویکرد مخاطب محور از ضرورت های حیاتی کانون اندیشه جوان است

هفتمین نشست از سلسه‌ نشست‌های تجربه‌نگاری فرهنگی روز چهارشنبه ٢۶ تیرماه، با حضور محمد ذوقی مدیرکل روابط عمومی سازمان هنر