کانون اندیشه جوان

محمد رضا شاه

پهلوی سوم !
  • 0
  • 9 فوریه
  • 0

پهلوی سوم !

بعد از سقوط پهلوی اول و دوم در خلا حافظه تاریخی نسل جوان پهلوی سوم توسط رسانه ها در حال بازتولید است.