کانون اندیشه جوان

محمد مرادی

شاخص های تحول خواهی و تحول آفرینی در دولت آتی
  • 0
  • 2 ژوئن
  • 0

شاخص های تحول خواهی و تحول آفرینی در دولت آتی

فیلم کامل چهل و سومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «شاخص های تحول خواهی و تحول آفرینی در

شاخص های تحول در دولت
  • 0
  • 1 ژوئن
  • 0

شاخص های تحول در دولت

اکنون در آستانه انتخاب رییس دولت هستیم . نامزدهای ریاست جمهوری همگی از لزوم تحول توسط دولت آتی دم می زنند اما اگر شاخص ه