کانون اندیشه جوان

محمد مهدی عباسی آغوی

جامعه و دین از دیدگاه فروید
 • 0
 • 18 دسامبر
 • 0

جامعه و دین از دیدگاه فروید

فیلم کامل نشست مجازی دین و فروید با موضوع «جامعه و دین از دیدگاه فروید» با حضور جناب آقای محمد مهدی عباسی آغوی

صوت نشست مجازی جامعه و دین از دیدگاه فروید
 • 0
 • 18 دسامبر
 • 0

صوت نشست مجازی جامعه و دین از دیدگاه فروید

صوت نشست مجازی دین و فروید با موضوع «جامعه و دین از دیدگاه فروید» با حضور جناب آقای محمد مهدی عباسی آغوی

فروید دین را امری پنداری و ذهنی می‌داند
 • 0
 • 14 دسامبر
 • 0

فروید دین را امری پنداری و ذهنی می‌داند

نشست اول مجازی دین و فروید با موضوع «جامعه و دین از دیدگاه فروید» با حضور محمد مهدی عباسی آغوی در کانون اندیشه جوان بررس

نشست اول: جامعه و دین از دیدگاه فروید
 • 0
 • 12 دسامبر
 • 0

نشست اول: جامعه و دین از دیدگاه فروید

نشست اول مجازی دین و فروید با موضوع «جامعه و دین از دیدگاه فروید» با حضور محمد مهدی عباسی آغوی در کانون اندیشه جوان بررس

نشست مجازی دین و فروید
 • 0
 • 12 دسامبر
 • 0

نشست مجازی دین و فروید

نشست مجازی دین و فروید با موضوعات «جامعه و دین از دیدگاه فروید» و «نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام» با حضور محمد م

رمز و راز خوش اخلاقی
 • 0
 • 2 مارس
 • 0

رمز و راز خوش اخلاقی

شرایط اقتصادی به گونه ‌ای است که همه ما نیازمند حال خوب هستیم، اما شاید ندانیم چگونه می‌توان در همین وضعیت خوش اخلاق بود