کانون اندیشه جوان

مدرن

سردار سلیمانی از بارزترین مصادیق پهلوان در هویت ایرانی است
  • 0
  • 6 نوامبر
  • 0

سردار سلیمانی از بارزترین مصادیق پهلوان در هویت ایرانی است

نشست مجازی هویت ایرانی با موضوع «ایران؛ مفهومی قدیم یا مدرن؟» با حضور دکتر سید حسین شهرستانی در اینستاگرام کانون اندیشه

نشست دوم: ایران؛ مفهومی قدیم یا مدرن؟
  • 0
  • 31 اکتبر
  • 0

نشست دوم: ایران؛ مفهومی قدیم یا مدرن؟

این نشست سه‌شنبه 11 آبان ماه ساعت 21 با حضور سیدحسین شهرستانی تحت عنوان «ایران؛ مفهومی قدیم یا مدرن؟» در صفحه اینستاگرام