کانون اندیشه جوان

مرضیه شعربافچی زاده

کارامدی ساز و کارهای حقوقی و اجتماعی در پاسخ به مطالبات زنان
 • 0
 • 16 فوریه
 • 0

کارامدی ساز و کارهای حقوقی و اجتماعی در پاسخ به مطالبات زنان

فیلم کامل جلسه چهارم گفتگوی زنده از سلسله جلسات «زن و جامعه اسلامی» با حضور سرکار خانم دکتر مرضیه شعربافچی زاده

مطالبات زنان نیازمند اتحاد فراجناحی
 • 0
 • 7 فوریه
 • 0

مطالبات زنان نیازمند اتحاد فراجناحی

چهارمین نشست از سلسله جلسات «زن و جامعه اسلامی» با حضور دکتر مرضیه شعربافچی زاده با موضوع کارامدی ساز و کارهای حقوقی و ا

کارامدی ساز و کارهای حقوقی و اجتماعی در پاسخ به مطالبات زنان
 • 0
 • 3 فوریه
 • 0

نشست چهارم : کارامدی ساز و کارهای حقوقی و اجتماعی در پاسخ به مطالبات زنان

این نشست ساعت 21 تاریخ 1399/11/15 در در صفحه اینستاگرامی کانون پلاس به نشانی canoon_plus@ برگزار خواهد شد.

زن و جامعه اسلامی
 • 0
 • 30 ژانویه
 • 0

سلسله نشست‌های «زن و جامعه اسلامی»

این نشست‌ها به مدت چهار شب از یکشنبه 99/11/12 هر شب ساعت 9 شب در صفحه اینستاگرامی کانون اندیشه جوان به آدرس canoon_plus@