کانون اندیشه جوان

مستند آیت الله مصباح یزدی

حمایت کانون اندیشه جوان از ایده برتر پیرامون مستند آیت الله مصباح یزدی
  • 0
  • 21 ژوئن
  • 0

حمایت کانون اندیشه جوان از ایده برتر پیرامون مستند آیت الله مصباح یزدی

در گام بعدی تصمیم داریم تا به سراغ حوزه فکری و اندیشه های آیت الله مصباح یزدی رفته و به نقد و بررسی آرا ایشان در این قال