کانون اندیشه جوان

مسیر جهت گیری تخصصی افراد تشکیلاتی در دوران پس از دانشگاه

مسیر جهت گیری تخصصی افراد تشکیلاتی در دوران پس از دانشگاه
  • 0
  • 11 آگوست
  • 0

مسیر جهت گیری تخصصی افراد تشکیلاتی در دوران پس از دانشگاه

فیلم کامل پنجاه و دومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور مسعود اسماعیلی ( مسئول سابق س