کانون اندیشه جوان

مشق آزاد شیپور جنگ

فتح؛ بعد از خرمشهر
  • 0
  • 21 سپتامبر
  • 0

فتح؛ بعد از خرمشهر

چهل و یک سال از شروع جنگ تحمیلی توسط رژیم بعث می گذرد اما هنوز پرسشی اساسی مطرح است. چرا با وجود توقف جنگ توسط صدام پس ا