کانون اندیشه جوان

مشق آزاد

ستیز با زنانگی
 • 0
 • 18 ژانویه
 • 0

ستیز با زنانگی

انسان در جریان اجتماع‌پذیری، ارزشهایی را از جامعه می‌گیرد، آنها را درونی می‌کند و با تأثیرپذیری از آنها، مطابق آن مدل فر

پادکست ستیز با زنانگی
 • 0
 • 18 ژانویه
 • 0

پادکست ستیز با زنانگی

پادکست ستیز با زنانگی را بشنوید.

علوم انسانی مدرن؛ رهایی یا بردگی؟!
 • 0
 • 28 دسامبر
 • 0

علوم انسانی مدرن؛ رهایی یا بردگی؟!

وقتی صحبت از علوم انسانی می شود، منظور ما علوم انسانی مدرن است یا علوم انسانی اسلامی؟ غرب محوری و تأثیر قدرت های جدید به

پادکست ترغیب پنهان
 • 0
 • 21 دسامبر
 • 0

پادکست ترغیب پنهان

پادکست «ترغیب پنهان» را بشنوید.

ترغیب پنهان
 • 0
 • 21 دسامبر
 • 0

ترغیب پنهان

شما محاصره شده‌اید، نه آنطور که فکر آن را می‌کنید بلکه آنطور که زندگی می‌کنید!

دانشگاه؛ مسیر یا مقصد؟!
 • 0
 • 7 دسامبر
 • 0

دانشگاه؛ مسیر یا مقصد؟!

آیا دانشگاه مسیری است برای رسیدن به هدف غایی که در جهت رشد و تکامل بشریت راه گشاست یا خود به تنهایی می تواند مقصد مشخص و

دیکتاتوری بر کارگران
 • 0
 • 16 نوامبر
 • 0

دیکتاتوری بر کارگران

شورای انقلابی روسیه که به اسم کارگران روسی به پیروزی رسیده و قرار بود از حقوق آنها پشتیبانی کند تبدیل به یک دیکتاتور عل

نسبتاًهای خطرناک!
 • 0
 • 5 ژانویه
 • 0

نسبتاًهای خطرناک!

برخی چیزها برق از سر آدم می پرونه ! آیا می توان نسبتاً به متافیزیک اعتقاد داشت؟ الگوهای اشتباهی چه ویژگی هایی دارند و چر

 • 0
 • 9 دسامبر
 • 0

دانشجو ، کوزه و امر خیر !

دانشجو ی خوب بودن فوت و فن هایی دارد. اگر می خواهید آخر دانشجویی به جای عبرت شدن الگو باشید حتما این کپسول های خواندنی ر