کانون اندیشه جوان

مصاحبه

مصاحبه با مدیران عامل ادوار کانون اندیشه جوان
  • 0
  • 22 آوریل
  • 0

“مطهری تهران”

ایده شکل گیری کانون اندیشه جوان در مصاحبه با مدیران عامل ادوار کانون