کانون اندیشه جوان

مصباح هدایت

مصباح هدایت
  • 0
  • 4 ژانویه
  • 0

مصباح هدایت

همیشه آن کسانی که راه‏ را باز می‏کنند، مانع‏ ها را بر می‏ دارند و به پیش می ‏تازند، گروهی هستند که سلاح عمده‏ ی آن‏ها مع