کانون اندیشه جوان

مصطفی غفاری

حلقه مطالعاتی اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای
  • 5
  • 16 ژانویه
  • 0

حلقه مطالعاتی اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای

حلقه مطالعاتی « حلقه مطالعاتی اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای» درکانون اندیشه جوان با حضور دکتر مصطفی غفاری به صورت مجازی