کانون اندیشه جوان

مطالبات زنان

کارامدی ساز و کارهای حقوقی و اجتماعی در پاسخ به مطالبات زنان
  • 0
  • 16 فوریه
  • 0

کارامدی ساز و کارهای حقوقی و اجتماعی در پاسخ به مطالبات زنان

فیلم کامل جلسه چهارم گفتگوی زنده از سلسله جلسات «زن و جامعه اسلامی» با حضور سرکار خانم دکتر مرضیه شعربافچی زاده

مطالبات زنان نیازمند اتحاد فراجناحی
  • 0
  • 7 فوریه
  • 0

مطالبات زنان نیازمند اتحاد فراجناحی

چهارمین نشست از سلسله جلسات «زن و جامعه اسلامی» با حضور دکتر مرضیه شعربافچی زاده با موضوع کارامدی ساز و کارهای حقوقی و ا

کارامدی ساز و کارهای حقوقی و اجتماعی در پاسخ به مطالبات زنان
  • 0
  • 3 فوریه
  • 0

نشست چهارم : کارامدی ساز و کارهای حقوقی و اجتماعی در پاسخ به مطالبات زنان

این نشست ساعت 21 تاریخ 1399/11/15 در در صفحه اینستاگرامی کانون پلاس به نشانی canoon_plus@ برگزار خواهد شد.