کانون اندیشه جوان

معین دسترنج

بررسی اخلاق تشکیلاتی در تشکل های دانشگاهی
  • 0
  • 10 نوامبر
  • 0

بررسی اخلاق تشکیلاتی در تشکل های دانشگاهی

فیلم کامل شصت و چهارمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور امیر حسین لویمی و معین دسترنج

اخلاقی برای تشکیلات
  • 0
  • 9 نوامبر
  • 0

اخلاقی برای تشکیلات

تشکل می تواند لهو شود، اگر ما به جای گام بر داشتن در مسیر اهداف به سمت تشکیلاتمان سرگرم و مشغول شویم و آن برایمان جانشی